Emilija Radojičić je vizuelna umetnica koja trenutno živi i radi u Beogradu. Kroz skoro ritualno posvećivanje procesu crtanja i stvaranja, u poslednjem periodu rada ispituje osećanja, vibracije, prirodne pojave i fenomene kroz koje se čovek reflektuje u cilju nalaženja mogućih pozitivnih, često apstraktnih rešenja za svoje stanje.
Radi u poljima crteža, slike, objekata, instalacije, performansa i urbanih intervencija. Redovno izlaže u Srbiji i inostranstvu, do sada je realizovala mnogobrojne samostalne i grupne izložbe, audio-vizuelne performanse, kolaboracije i publikacije.


 

Emilija Radojicic is a Serbian visual artist, currently living and working in Belgrade. Through a ritual dedication to the process of drawing and creating, in the latest period of her work she is exploring feelings, vibrations, natural occurrences and phenomena through which the human mind and body is reflected with the goal of finding possible positive, often abstract solutions for it’s own state of being.
She is active in fields of drawing, painting, objects, installations, performances and urban interventions. She regularly exhibits in Serbia and abroad. By now she has had numerous solo and group exhibitions, audio-visual performances, collaborations and publications.

EmaEmaEma2
Svoju dosadašnju umetničku praksu sam najpre razvijala kroz medij crteža, slike, grafike. Noviji radovi obuhvataju istraživanja koje odnedavno izvodim u polju instalacije/skulpture. Veliku posvećenost crtačkom radu ovaj put transponujem sa dvodimenzionalne u trodimenzionalnu formu objekata i tkanih slika/crteža, nastavljajući sa daljim razradama apstraktnih sadržaja i tkanja oblika i boja.
Intrigirana mogućnošću da linija postane i fizički opiljiva, koristim određene materijale poput vune i drveta uvodeći njihove kvalitativne i simboličke potencijale kao još jedan važan gradivan i koncepcijski element radova u kojima me zanimaju stanja, osećanja, vibracije, prirodne pojave i fenomeni kroz koje se čovek reflektuje.
My artistic practice was based and developed so far mostly through drawing, painting and graphics. Recent work is a series conducted in the field between installations, objects and sculptures. Through a great devotion to the drawing practice in this case I’m transcending from two-dimensional into three-dimensional form of objects and woven paintings/drawings, and continuing further development of abstract contents, shapes and colours.
I’m intrigued by the possibility of a line becoming physically tangible. By using local materials such as wool and wood I’m introducing their new symbolic potential as one more conceptual element. With this kind of approach I’m reflecting various states, feelings, vibrations, natural occurrences and phenomena through which we are being reflected.