Emilija Radojičić (EmaEmaEma) je vizuelna umetnica koja trenutno živi i radi u Beogradu. Kroz ritualno posvećivanje procesu crtanja i stvaranja, u poslednjem periodu rada ispituje osećanja, vibracije, prirodne pojave i fenomene kroz koje se čovek reflektuje u cilju nalaženja mogućih pozitivnih, često apstraktnih rešenja za svoje stanje.
Radi u poljima crteža, slike, objekata, instalacije i urbanih intervencija (murala). Do sada je realizovala mnogobrojne samostalne i grupne izložbe, audio-vizuelne performanse, kolaboracije i publikacije.


 

Emilija Radojicic (EmaEmaEma) is a visual artist born and based in Belgrade, Serbia. Through a ritual dedication to the process of drawing and creating, in the latest period of her work she is exploring feelings, vibrations, natural occurrences and phenomena through which the human mind and body is reflected with the goal of finding possible positive, often abstract solutions for it’s own state of being.
She is active in fields of drawing, painting, objects, installations and urban interventions (murals). By now she has had numerous solo and group exhibitions, audio-visual performances, collaborations and publications.

Emilija Radojicic
Svoju dosadašnju umetničku praksu sam najpre razvijala kroz medij crteža, slike, grafike. Aktuelna izložba obuhvata seriju najnovijih radova i istrazivanja koje odnedavno izvodim u polju instalacije/skulpture. Veliku posvećenost crtačkom radu ovaj put transponujem sa dvodimenzionalne u trodimenzionalnu formu objekata i tapiserija, nastavljajući sa daljim razradama apstraktnih sadržaja i sofisticiranih tkanja oblika i boja. Intrigirana mogućnošću da linija postane i fizički opiljiva, koristim određene materijale poput vune i drveta uvodeći njihove kvalitativne i simboličke potencijale kao još jedan važan gradivan i koncepcijski element radova u kojima me zanimaju stanja, osećanja, vibracije, prirodne pojave i fenomeni kroz koje se čovek reflektuje.



My artistic practice was based and developed so far mostly through drawing, painting and graphics. Recent work is a series conducted in the field between installations, objects and sculptures. Through a great devotion to the drawing practice in this case I’m transcending from two-dimensional into three-dimensional form of objects and tapestries, and continuing further development of abstract contents, shapes and colours. I’m intrigued by the possibility of a line becoming physically tangible. By using local materials such as wool and wood I’m introducing their new symbolic potential as one more conceptual element. With this kind of approach I’m reflecting various states, feelings, vibrations, natural occurrences and phenomena through which we are being reflected.